De vergankelijkheid van een moment. Door het zand van de plek mee te nemen probeer ik de daaraan verbonden herinnering levend te houden en het te vereeuwigen. Ik neem jullie mee op een denkbeeldige reis doorheen tijd en ruimte.
The transience of a moment. By taking the sand of the place with me, I try to keep the connected memory alive and eternalize it. I take you on an imaginary journey through time and space. 
ON VIEW 
This project is on view at Playing Peripheries, 
a group exhibition at Art Telex, Oude Beurs 39 — 41 Antwerpen.
Playing Peripheries runs from 7 to 24 July 2022, 
Wednesday to Saturday, 14 — 18 pm.
DE VERGANKELIJKHEID VAN EEN MOMENT

In de zomer van 2019 vertel ik aan TanTan, mijn 95-jarige overgrootmoeder (11.06.1924 — 12.08.2020) dat ik naar Lissabon op Erasmus mocht gaan. Ze was heel enthousiast, zelf heeft ze in haar leven veel kansen gehad om te reizen en de wereld te ontdekken. Ze vertelde hoe ze nog met opa Jos (mijn overgrootvader, 09.02.1908 — 15.08.1996) gedanst had op de toren van Belém. 
Telkens ik bezoek kreeg in Lissabon, brachten we wel een dag door in Belém. Er is niet veel te zien buiten enkele typische supertoeristische dingen waaronder de toren van Belém. 
Na het overlijden van TanTan ging ik door alle reisverhalen en fotoalbums die ze achterliet. Van elke reis was er een boek met het hele verhaal uitgetypt en een bijhorend fotoalbum. Het verhaal dat ze me in 2019 vertelde vond ik terug in “Cruise M/S Gruziya”, het reisverhaal van 1977. Van 5 tot 19 februari 1977 reisde ze met een cruise vanuit Zeebrugge naar de Canarisch eilanden en Marokko met enkele tussenstops zoals Lissabon.   
THE TRANSIENCE OF A MOMENT

In the summer of 2019, I told TanTan, my 95-year-old great-grandmother (11.06.1924 — 12.08.2020) that I could go to Lisbon on Erasmus. As she herself has had many opportunities in her life to travel and discover the world, she was very enthusiast. She told how she had danced with Grandpa Jos (my great-grandfather, 09.02.1908 — 15.08.1996) on the tower of Belém. 
Whenever I had visitors in Lisbon, we spent at least a day in Belém. An area with touristic highlights like the tower of Belém. 
After TanTan passed away, I went through her memory lane of travel stories and photo albums. For each trip there was a book containing the whole story and an accompanying photo album. The story she told me in 2019 I discovered in the travelogue of 1977, “Cruise M/S Gruziya”. This covers a cruise from the 5th to the 19th of February 1977, from Zeebrugge to the Canary Islands and Morocco with a few stops such as Lisbon.


Op 25.11.2021 bezocht ik de laatste keer de toren van Belém. Toen nam ik zand, enkele stenen en schelpen mee. Door het zand van de plek mee te nemen, probeer ik de daaraan verbonden herinnering levend te houden en het te vereeuwigen.
Het boek bevat verschillende verhaallijnen en lagen die verspringen in zowel tijd als ruimte. Het eerste deel is het reisverhaal in Lissabon uit 1977, naast dit verhaal wordt in het tweede deel een beeldende toelichting getoond van mijn momenten in Lissabon. De beelden van deel één en twee horen samen, al zijn ze gescheiden door tijd. Dan gaat het verhaal van Lissabon verder in het derde deel en tenslotte reizen we in het vierde deel naar Antwerpen, onze huishaven.   
On 25th of November 2021, I visited the tower of Belém for the last time. Then I collected sand, some stones and shells. By taking the sand from a place, I try to keep the memory associated with it alive and to immortalize it.
The book contains several storylines and layers that jump in both time and space. The first part is the travel story in Lisbon from 1977, in addition to this story, the second part shows a visual explanation of my moments in Lisbon. The images of parts one and two belong together, although they are somehow separated by time. Then the story of Lisbon continues in the third part and finally in the fourth part we travel to Antwerp, our home.
Het boek bevat verschillende verhaallijnen en lagen die verspringen in zowel tijd als ruimte. Het handgenaaid boek met een open rug bestaat uit vier delen, deel één en drie zijn aan de linkerkant ingebonden en deel twee en vier zijn aan de rechterkant ingebonden. De koptische binding zorgt ervoor dat het boek volledig kan openliggen.
Deel één en twee zijn verbonden met een cover en deel drie en vier heeft ook een cover. De beide covers zijn met katoen bekleed met een zwarte lijn geborduurd. Het binnenwerk is geprint op kwalitatief Fine Art Rag papier 300g en de zonsondergangen zijn dia’s. 25x25cm. Eleni Bosschaerts, 2022. 
Als je geïnteresseerd bent mag je me contacteren.
The book contains several storylines and layers that jump in both time and space. The hand-sewn book with an open spine consists of four parts, parts one and three are bound on the left side and parts two and four are bound on the right side. The Coptic binding allows the book to lie completely open.
Parts one and two are bound with a cover and parts three and four also have a cover. Both covers are cotton lined with a black line embroidered. The inside is printed on quality Fine Art Rag paper 300g and the sunsets are slides. 25x25cm. Eleni Bosschaerts, 2022. 
If you are interested, you may contact me.

BUY ME
Wil je mee de herinnering levend houden en vereeuwigen?
Would you like to help keep the memory alive and immortalized?
Riso Poster Print Gold & White + little bag of sand | € 25
or 
Riso Poster Print Black & White + little bag of sand | € 25
THE PROCES
PROCES
PROCES
ON VIEW 
Matter // Matters  22 - 26 juni 2022  opening 22 juni 18u — 22u nocturne 23 juni 13u — 21u 24, 25 & 26 juni 13u — 17u  Masterexpo Sint Lucas Antwerpen Van Schoonbekestraat 143, Antwerpen
Bedankt om mijn project te bekijken. Als je feedback, suggesties of opmerkingen hebt, stuur me dan een bericht via de contact pagina.
PROJECT from   — — · · ·   — — · · ·   to   · · — — —   · · — — —  
On view at Playing Peripheries, group exhibition at Art Telex, Oude Beurs 39-41 Antwerpen.
On view at Matter Matters, the exhibition of the Sint Lucas Antwerpen masters of the academic year 2021-2022 . 
2021 - 2022 
Autonome Master Beeldende Kunsten
Sint Lucas School of Arts Antwerpen.
Copyright © 2022 Eleni Bosschaerts.
Back to Top